Innkalling til årsmøte 2019

Årsmøte i 2019 gjennomføres onsdag 27. mars klokka 18:00 i Fjellhallen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes til styret i løpet av mandag 18. mars. Sakene sendes til leder@gjovikhockey.no

Fullstendig saksliste legges ut på klubbens hjemmeside www.gjovikhockey.no en uke før årsmøte. Sakspapirer sendes ut på forespørsel og deles ut på årsmøte.  

For å stemme på årsmøte må man være medlem i Gjøvik Hockey og ha betalt medlemskontigent. Nye medlemmer må ha vært medlem minst en måned. Les mer om det her

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret, Gjøvik Hockey