Styret

Vårt styre består av følgende personer:

 

Styreleder:
Esten Kjølvang
Tlf: 90946611
E-post: leder@gjovikhockey.no

Nestleder:
Tore Kongstein
Tlf: 95709399
E-post: tore@jobzone.no

Sekretær:
Irene Berg Øyhus
Tlf: 91822670
E-post: b-transp@online.no

Økonomiansvarlig:   
Robert Wara
Tlf: 95149049
E-post: robert@wara.biz

Styremedlem:
Morten Engh
Tlf: 91652233
E-post: morten.engh@banenor.no

Varamedlem:
Hanne Næstad-Gjørvad
E-post: hng@eika.no

Varamedlem:
Linda Foss
Tlf: 47353685
E-post: linda_foss@hotmail.com