Styret

Vårt styre består av følgende personer:

 

Styreleder:
Esten Kjølvang
Tlf: 90946611
E-post: leder@gjovikhockey.no

Nestleder:
Tore Kongstein
Tlf: 95709399
E-post: tore@jobzone.no

Sekretær:
Irene Berg Øyhus
Tlf: 91822670
E-post: b-transp@online.no

Styremedlem:   
Hanne Næstad-Gjørvad
E-post: hng@eika.no

Styremedlem:
Ketil Heidenberg
E-post: ketil@vgi.no

Varamedlem:
Amund Glæserud
amundgla@gmail.com

Varamedlem:
Ola Solheim Grøndahl
ola@ruge-klekke.no