Innkalling til årsmøte

Årsmøte 2018 blir torsdag 15. februar klokka 18:00 i Fjellhallen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes til styret i løpet av torsdag 1. februar 2018. Sakene sendes til leder@gjovikhockey.no

Fullstendig saksliste legges ut på klubbens hjemmeside www.gjovikhockey.no en uke før årsmøte. Sakspapirer sendes ut per e-post på forespørsel en uke før årsmøtet, og er også tilgjengelig ved oppmøte. 

For å stemme på årsmøte må man være medlem i Gjøvik Hockey, og for nye medlemmer må medlemskap være tegnet minst en måned før årsmøte. Les mer om det her. 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret, Gjøvik Hockey