Saksliste årsmøte

Årsmøte i Gjøvik Hockey avholdes onsdag 27. mars klokka 18:00. Her er sakslisten.

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Lindbak-rommet i Fjellhallen. Innkallingen til årsmøte finner du her. 

Saksliste til årsmøtet er:

1. Velkommen – åpning av møte
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen fra årsmøtet
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Årsberetning - styrets arbeid 2018
5. Årsberetning fra de enkelte lag
6. Regnskap og budsjett 2018
7. Revisors beretning
8. Budsjett 2019
9. Fastsette medlemskontigent 
10. Valg av styre, valgkomite og revisor
11. Innkomne forslag
12. Eventuelt

For å være stemmeberettiget på årsmøte må man være medlem i Gjøvik Hockey og ha betalt medlemskontingenten. For nye medlemmer må medlemskap være tegnet minst en måned før årsmøte. 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret, Gjøvik Hockey