top of page
Kopi av Kopi av Slutt insta (Facebook-innlegg (Liggende)) (1640 x 3000 px).png
  • Admin

Årsmøte 2021: Saksliste og praktisk informasjon

Oppdatert: 25. mar. 2021

Her kommer sakslisten og viktig praktisk informasjon i forbindelse med årsmøte 2021. Vi ber alle som har tenkt seg på årsmøte om å lese den praktiske informasjonen og forhåndspåmelde seg.Saksliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Velge dirigent Sak 3: Velge protokollfører Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak 5: Godkjenne innkallingen Sak 6: Godkjenne saklisten Sak 7: Godkjenne forretningsorden Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, inkludert årsmeldinger fra lagene Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand Sak 10: Behandle forslag og saker

1. Strategiplan 2021 – 2025

2. Endring av klubblogo Sak 11: Fastsette medlemskontingent Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett Sak 13: Valg

1. Styre: 2. Kontrollutvalg 3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 4. Valgkomité

Sak 14: Valg av revisor til å revidere idrettslagets regnskap


Link til Teams-møte:

Bli med fra datamaskin eller mobilapp Klikk her for å bli med på møtet Finn ut mer | Møtealternativer


VIKTIG: Praktisk informasjon

Som beskrevet i innkallingen blir årsmøtet i år gjennomført digitalt. Møtet vil foregå i Teams. Det vil si at du må ha tilgang til denne tjenesten for å delta på årsmøtet. Dersom du har spørsmål om dette, mangler tilgang eller trenger praktisk informasjon ber vi deg ta kontakt med Hans Svellet på hans@gjovikhockey.no. Gjør dette i god tid før møtet!


Det legges opp til vedtak ved akklamasjon, men om det skulle bli behov for det kjører vi avstemming ved hjelp håndsopprekkingsfunksjonen i Teams og om nødvendig Google skjema. Vi kommer til å gjennomgå det praktiske med tanke på stemming osv i begynnelsen av møtet, men oppfordringen er å forberede seg litt på bruk av Teams. Vi kommer også til å åpne møtet i god tid før for å slippe deltagerne inn, så logg deg gjerne på i litt god tid så du er sikker på at alt fungerer.


Det forutsettes at de som deltar på årsmøtet har satt seg inn i dokumentene på forhånd. Disse dokumentene sendes ut til alle medlemmer som melder seg på årsmøtet, samt medlemmer som forespør disse. Forespørsel kan sendes til hans@gjovikhockey.no.


Av hensyn til gjennomføringen henstiller styret til at de medlemmer som har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene om å oversende disse til styret på e-post hans@gjovikhockey.no før årsmøtet. Alle spørsmål eller alternative forslag under årsmøtet vil også bli behandlet, men kjennskap til dette på forhånd vil lette gjennomføringen av møtet, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.


Det samme gjelder dersom det fremmes andre kandidater til tillitsverv enn de som fremgår av valgkomiteens innstilling (også kjent som benkeforslag).


Påmelding

Følg denne linken for å melde deg på til møtet. Vi oppfordrer deg til å melde deg på så tidlig som mulig for å sikre at vi får til en god gjennomføring.


Angående møterett, forslagsrett og stemmerett

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Gjøvik Hockey i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Gjøvik Hockey. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Ikke medlem, men ønsker å bli det? Klikk deg inn på denne linken eller ta kontakt på post@gjovikhockey.no.


Styret i Gjøvik Hockey ønsker velkommen til årsmøte 2021!


Comments


bottom of page