top of page
Kopi av Kopi av Slutt insta (Facebook-innlegg (Liggende)) (1640 x 3000 px).png
  • Admin

Årsmøte gjennomført - kontinuitet i styret

Erik Bratlien ble gjenvalgt som styreleder, og med seg i styret fikk han andre kjente fjes etter at årsmøtet ble gjennomført torsdag.

De oppmøtte på årsmøtet gikk effektivt gjennom årsberetninger og øvrige punkter på agendaen. Regnskapet for 2022 viste et underskudd på snaut 60.000 kr, i et år hvor klubbens omsetning økte med drøyt 1,2 millioner fra året før. Egenkapitalen er fortsatt positiv, men det ble også understreket viktigheten av fortsatt stram kostnadskontroll. Budsjettet for 2023 er i det store og hele i tråd med resultatet i 2022, og man har budsjettert med et overskudd på snaut 40.000 kr.


Når det kommer til valg, ble følgende valgt inn i styret:

Styreleder: Erik Bratlien (gjenvalg)

Nestleder: Ketil Heidenberg (ny som nestleder)

Styremedlem: Anne Haugen-Flermoe (gjenvalg)

Varamedlem: Simen Hoel Johannessen (gjenvalg)

Varamedlem: Alf Bjarne Rud (ny som vara)


Ane Mæle (styremedlem) og Hans Svellet (sekretær) var ikke på valg.


Hanne Næstad-Gjørvad og Amund Glæserud ble begge takket for sin innsats i styret gjennom mange år, og fikk fortjent takk og blomster.


Etter at den offisielle delen var over takket styreleder Erik Bratlien for en alt i alt vel gjennomført sesong for klubben som helhet. Spesielt gledelig var det at det har blitt flere lag i yngres, samt at vi har tilbud for mange voksne.

Komentarze


bottom of page