• Admin

Årsmøte utsettes på ubestemt tid

Styret i Gjøvik Hockey har bestemt at årsmøtet utsettes på ubestemt tid som følge av den pågående situasjonen med Corona-viruset.

I utgangspunktet har idrettslag frist på seg til å gjennomføre årsmøtet innen 31. mars, men Idrettsforbundet har nå forlenget den fristen. Som de skriver på sine hjemmesider:


"Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni."


Idrettsforbundet skriver følgende om hvilke muligheter idrettslagene har:

"Styret må derfor vurdere om det skal utsette årsmøtet inntil videre, utsette og sette en ny dato, avlyse årsmøtet eller innkalle til et digitalt årsmøte.


I den usikre situasjonen som er nå, er anbefalingen å ikke sette en ny dato for årsmøtet. Da risikerer man å måtte utsette årsmøtet igjen, dersom situasjonen ikke har endret seg."


Styret i Gjøvik Hockey har valgt å følge anbefalingen om å utsette på ubestemt tid, og se an situasjonen. Ny innkalling vil komme når ny dato er satt. Som informert tidligere har all aktivitet i Gjøvik Hockey opphørt inntil videre, og sesongen 2019/20 er over.


Dersom du har spørsmål kan henvendelser rettes til daglig leder Ketil Heidenberg på ketil@gjovikhockey.no eller til styret på post@gjovikhockey.no.


Gjøvik Hockey oppfordrer sine medlemmer til å følge råd som gis fra offentlige instanser og bidra til den nasjonale dugnaden.


Ta vare på deg selv og dine medmennesker!

73 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle