top of page
Kopi av Kopi av Slutt insta (Facebook-innlegg (Liggende)) (1640 x 3000 px).png
  • Admin

Ketil Heidenberg gir seg som daglig leder i Gjøvik Hockey

Gjøvik Hockey mottok nylig Ketil sin oppsigelse da han «fikk en mulighet han ikke kunne si nei til» som han sier selv. Selv om vi svært gjerne skulle hatt med Ketil videre som daglig leder, har vi stor forståelse for dette valget, og vi vil derfor først og fremst takke Ketil for den store innsatsen han har gjort som daglig leder to siste årene. Samtidig er vi svært glade for at han har bekreftet at han ønsker å bidra i en frivillig rolle fremover, slik at vi får fortsatt god kontinuitet i arbeidet videre.


Planen er at Ketil jobber ut mars i Gjøvik Hockey, og jakten på hans erstatter er allerede i gang.


Eventuelle spørsmål kan rettes til styrets leder Erik Bratlien.


Styret i Gjøvik Hockey

Commentaires


bottom of page