top of page
Kopi av Kopi av Slutt insta (Facebook-innlegg (Liggende)) (1640 x 3000 px).png
  • Admin

Viktig info om årsmøtet - saksliste, saksdokumenter og møteform

Oppdatert: 19. mai 2020

Årsmøtet blir ved fysisk oppmøte. Her finner du også saksliste og informasjon om hvordan du kan få tilgang til saksdokumenter.


Som vi skrev i innkallingen:

"Dersom restriksjoner som følge av korona-situasjonen skulle endre seg så det er mulig å gjennomføre møtet fysisk vil sted annonseres, men vi planlegger for digitalt årsmøte."


Som de fleste nå har fått med seg, så har restriksjonene blitt endret, og vi kommer derfor til å arrangere årsmøte som normalt, med fysisk oppmøte. Årsmøtet blir i Fjellhallen, og tidspunktet er fortsatt tirsdag 19. mai 2020 klokka 18:00. Det vil selvsagt bli lagt opp til at vi kan overholde smitteforebyggende tiltak.


Som følge av de tidligere nevnte restriksjoner, kan inntil 50 personer samles til arrangementer. Det vil si at inntil 50 personer kan møtes fysisk til årsmøte. Erfaring tilsier at vi ikke blir så mange, og derfor har styret valgt fysisk årsmøte, men for å være sikre ber vi om at de som skal på årsmøte melder seg på ved å følge denne linken. Ved å følge samme link kan du også melde din interesse for å delta digitalt om du heller ønsker det. Personer med symptomer, som er i karantene eller av andre årsaker må holde seg hjemme kan delta digitalt. Påmeldingsfrist både for fysisk og digitalt oppmøte er tirsdag 19.05.2020 klokka 17:00 (forlenget fra mandag 18. mai klokka 23:59)


Saksliste årsmøte:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne saklisten

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, inkludert årsmeldinger fra lagene

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

- Endring av vedtekter

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Valg

  1. Styre:

  2. Kontrollutvalg

  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  4. Valgkomité:

Sak 15: Valg av revisor til å revidere idrettslagets regnskap


Saksdokumenter

Saksdokumenter sendes ut til idrettslagets medlemmer digitalt på forespørsel. Du kan huke av for å få de tilsendt samtidig som du melder deg på, eventuelt kan du forespørre de per e-post på post@gjovikhockey.no. Saksdokumentene vil i år ikke bli printet ut og levert ut til medlemmene ved oppmøte. Dette for å redusere risiko for smittespredning. På årsmøtet vil alle dokumenter være tilgjengelig på storskjerm, men vi oppfordrer medlemmene til å ta med egen papirkopi eller PC/iPad til digital kopi.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Gjøvik Hockey i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Gjøvik Hockey. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Ikke medlem, men ønsker å bli det? Klikk deg inn på denne linken eller ta kontakt på post@gjovikhockey.no.


Det blir heller ingen servering, så vi oppfordrer medlemmene til å ta med det de eventuelt måtte ønske å drikke/spise.


Med vennlig hilsen

Styret i Gjøvik HockeyComments


bottom of page