top of page
Kopi av Kopi av Slutt insta (Facebook-innlegg (Liggende)) (1640 x 3000 px).png
  • Admin

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret kaller herved inn til ekstraordinært årsmøte i Gjøvik Hockey tirsdag 5. desember 2023 klokka 18:00 i Fjellhallen. Møtet avholdes på VIP-en.


Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

  2. Velge dirigent

  3. Velge protokollfører

  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

  5. Godkjenne innkallingen

  6. Godkjenne sakslisten

  7. Valg:

    1. Revisor

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Gjøvik Hockey i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Gjøvik Hockey. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


Ved spørsmål ta kontakt på hans@gjovikhockey.no


Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Commentaires


bottom of page