DOKUMENTER

HÅNDBØKER

Gjøvik Hockey har utarbeidet flere håndbøker. Disse er nyttige verktøy for klubbens medlemmer og foreldre. I de forskjellige håndbøkene finner man informasjon om både hvordan man drifter lag, hva man gjør i forbindelse med forskjellige arrangement og generell informasjon om driften av klubben. Dette er levende dokumenter som vil bli oppdatert ettersom behovene melder seg. 

Per nå har vi offentliggjort en lagshåndbok og en arrangementshåndbok. I tillegg til disse to er klubbhåndboken på vei. 

Klikk her for å lese lagshåndboka

Klikk her for å lese arrangementshåndboka

Klikk her for å lese instruks for materialforvaltere

LOV OG VEDTEKTER

Gjøvik Hockey følger Norges idrettsforbunds lovnorm.

Du finner klubbens lov her

Du finner klubbens vedtekter her

© 2020 av Gjøvik Hockey.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Flickr Sosiale Ikon