top of page
Kopi av Kopi av Slutt insta (Facebook-innlegg (Liggende)) (1640 x 3000 px).png
  • Admin

Endringer i styret

Styret i Gjøvik Hockey informerer herved om at nestleder Erik Bratlien vil fungere som styreleder frem til årsmøte 2021.

Styrets leder Esten Kjølvang har som følge av familiære årsaker sett seg nødt til å trappe ned sitt engasjement i Gjøvik Hockey noe. Heldigvis ønsker Esten fortsatt å bidra for Gjøvik Hockey, men i en noe mindre rolle. Dette har styret stor forståelse for, og er veldig glade for at mannen som har vært leder i snart sju år fortsatt vil bidra for klubbens beste.


Erik Bratlien har allerede i praksis fungert som leder en stund av denne årsak, men på styremøte 7. desember ble det avklart at Erik vil fungere som styreleder frem til neste årsmøte. Det er ingen andre endringer i styrets sammensetning.


Eventuelle spørsmål kan rettes til Erik Bratlien eller daglig leder Ketil Heidenberg.

Comentários


bottom of page