top of page
Kopi av Kopi av Slutt insta (Facebook-innlegg (Liggende)) (1640 x 3000 px).png
  • Admin

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Gjøvik Hockey. Årsmøtet avholdes digitalt tirsdag 19. mai 2020 klokka 18:00. Nærmere informasjon rundt gjennomføringen kommer nærmere årsmøte, og senest en uke på forhånd.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 5. mai til post@gjovikhockey.no. Det ønskes at malen du finner ved å følge denne linken benyttes.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Sakslisten publiseres på hjemmesiden, mens saksdokumentene sendes ut til klubbens medlemmer per e-post på forespørsel.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Gjøvik Hockey i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Gjøvik Hockey. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Ikke medlem, men ønsker å bli det? Klikk deg inn på denne linken eller ta kontakt på post@gjovikhockey.no.


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Gjøvik Hockey ved styreleder Esten Kjølvang eller Hans Svellet kontaktes på e-post post@gjovikhockey.no.

Dersom restriksjoner som følge av korona-situasjonen skulle endre seg så det er mulig å gjennomføre møtet fysisk vil sted annonseres, men vi planlegger for digitalt årsmøte.


Velkommen til årsmøte 2020!

Comments


bottom of page