top of page
Kopi av Kopi av Slutt insta (Facebook-innlegg (Liggende)) (1640 x 3000 px).png
  • Admin

Peter Henriksen engasjert som breddekoordinator

Oppdatert: 23. sep. 2021

Overskriften på denne saken kan leses i dobbel forstand. Gjøvik Hockey har nemlig blitt enige med Peter om en 50% stilling som koordinator for breddeavdelingen ut året, med håp om forlengelse.

Det er en engasjert mann som allerede har tatt fatt på oppgavene, og er i gang med å gjøre breddeavdelingen vår enda bedre.

Årsmøtet vedtok i vår at det skulle ansettes en person i breddeavdelingen, og satte samtidig av penger til prosjektet. Ambisjonen er at dette skal fortsette også etter nyttår, men i første omgang er altså Peter ansatt ut året. Mange i Gjøvik Hockey kjenner Peter fra før. Om du ikke gjør det, så er han 32 år, kommer fra Gjøvik, og har gått hele veien fra aldersbestemte lag til A-laget i klubben. Han hadde også et opphold hos Ringerike før han kom tilbake til Gjøvik. Han har jobbet med ungdom i mange år, i tillegg til å ha hatt flere verv i klubbens breddeavdeling, blant annet som trener for U18-laget vårt de siste sesongene.

Når styret rett før ferien vedtok å konkretisere jakten på en breddekoordinator dukket fort navnet til Peter opp. I tillegg til å kjenne klubben godt fra før og ha et engasjement for den, har han gjennom jobben som trener for U18 vist at han er en god kandidat for å løfte hele breddeavdelingen, noe som ble forsterket gjennom samtalene som førte til ansettelse. I tiden fremover vil han både bidra med å løse administrative og sportslige oppgaver, hvor det siste er største prioritet. Han vil blant annet få det overordnede ansvaret for gjennomføringen av skøyte- og hockeyskolen, samt følge opp trenerne på breddelagene i henhold til klubbens nært ferdigstilte sportsplan.


- Vi i styret er svært fornøyd med å ha fått inn Peter som gjennom flere år har vist et brennende engasjement for klubben og de yngre utøverne. Dette har vi nå muligheten til å videreutvikle da Peter kan bruke enda mer tid sammen med og for våre medlemmer, sier styreleder Erik Bratlien.


- Dette er i første omgang ett testprosjekt men vi håper på å se raske resultater av denne satsningen og at stillingen kan forsvares økonomisk også videre slik at vi kan fortsette med dette. Det er ikke noen tvil om at dette løfter breddesatsningen i klubben til nye høyder og vi gleder oss til å se utviklingen i månedene som kommer.

Peter er allerede i full gang, og jobber tett med Ketil og Patrik som fra før er ansatt, og vi er overbevist om dette vil forsterke tilbudet til alle i breddeavdelingen til Gjøvik Hockey.

Comments


bottom of page