top of page
Kopi av Kopi av Slutt insta (Facebook-innlegg (Liggende)) (1640 x 3000 px).png
  • Admin

Saksliste årsmøte 2022

Styret i Gjøvik Hockey viser til innkalling til årsmøte 2022, og legger herved ut sakslisten til årsmøtet. Årsmøtet avholdes i Lindbak-rommet i Fjellhallen torsdag 24. mars klokka 18:00.


Saksliste årsmøte Gjøvik Hockey 2022

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Velge dirigent Sak 3: Velge protokollfører Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak 5: Godkjenne innkallingen Sak 6: Godkjenne saklisten Sak 7: Godkjenne forretningsorden Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, inkludert årsmeldinger fra lagene Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand Sak 10: Behandle forslag og saker Sak 11: Fastsette medlemskontingent Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett Sak 13: Valg

1. Styre 2. Kontrollutvalg 3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett 4. Valgkomité

Sak 14: Valg av revisor til å revidere idrettslagets regnskap


Saksdokumentene sendes ut til klubbens medlemmer per e-post på forespørsel.


Spørsmål i forbindelse med årsmøte, samt forespørsel om saksdokumenter, kan sendes sekretær Hans Svellet kontaktes på e-post hans@gjovikhockey.no.


Velkommen til årsmøte 2022!

Comments


bottom of page