top of page
Kopi av Kopi av Slutt insta (Facebook-innlegg (Liggende)) (1640 x 3000 px).png
  • Admin

Saksliste årsmøte Gjøvik Hockey 2024

Viser til innkalling til årsmøte. Vedlagt ligger sakslisten til årsmøte 2024.


Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Velge dirigent Sak 3: Velge protokollfører Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak 5: Godkjenne innkallingen Sak 6: Godkjenne saklisten Sak 7: Godkjenne forretningsorden Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, inkludert årsmeldinger fra lagene Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand Sak 10: Kontrollutvalgets uttalelse Sak 11: Fastsette medlemskontingent Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett Sak 13: Valg

1.       Styre

2.       Kontrollutvalg

3.       Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

4.       Valgkomité

Sak 14: Valg av revisor til å revidere idrettslagets regnskap


Velkommen til årsmøte 2024!


Comments


bottom of page